Vrijstaande woning

Klimaatconcept

In een vrijstaande woning kunnen we te maken hebben met (veel) grotere gebruikersoppervlakte. De basis oplossing voor dit type woning zou dan kunnen worden gerealiseerd met een warmtepomp, die bodemwarmte of buitenlucht benut.  Hiermee zouden de continu benutte leefruimten van basiswarmte kunnen worden voorzien. Andere, niet continu gebruikte verblijfsruimten zoals bijvoorbeeld slaapkamers, thuiskantoren en badkamers, worden veelal incidenteel verwarmd. Voor deze ruimten is het zeer rendabel om lokale elektrische verwarming toe te passen. Er wordt alleen energie gebruikt wanneer dat nodig is. Bij een traditioneel systeem wordt aanspraak gemaakt op de gehele installatie, ook bij het verwarmen van een enkele ruimte. Wordt de centrale verwarming gevoed door een warmtepomp voor deze vertrekken, dan is die te traag en niet of nauwelijks regelbaar. Lokaal elektrisch is dan de beste oplossing. In de nabijheid van zitgedeelten kan door inactiviteit van de bewoner, regelbaar lokale bijverwarming comfortabeler zijn. Dit is eenvoudig in te vullen door in of boven deze locatie een elektrische radiator of infrarood paneel te plaatsen. Dit voorkomt het structureel hoger zetten van de kamertemperatuur.

De elektrische radiatoren van Masterwatt voorzien een hoge mate van comfort door goede regelbaarheid en de juiste balans in convectie- en stralingswarmte. Door stralingswarmte voelt warmte behaaglijk en aangenaam en door convectiewarmte treden er geen temperatuur verschillen op in het vertrek.

Masterwatt adviseert in alle aspecten van het bouwproces en is bij voorkeur vanaf de ontwerpfase tot aan de uitvoeringsfase.

Zo ondersteunen wij u graag met belangrijke vraagstukken als;

 • Totale energiegebruik per jaar in kWh
 • Hoeveelheid energie per ruimte in kWh
 • Hoeveelheid energie voor warm tapwater in kWh
 • Invloed en uitkomsten in de NTA 8800

Maatwerk

Met onze doordachte klimaatconcepten willen wij u laten zien wat voor talloze mogelijkheden er zijn. Voor ieder gebouw geld een andere behoefte. Door samen naar onze concepten te kijken en deze door te rekenen in uw project volgen er nieuwe ideeën en nieuwe oplossingen. Wij staan altijd open voor een gesprek om samen met u tot een optimaal resultaat te komen.

Voor een goed klimaatoplossing hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • Gebruiker/bewoner centraal stellen
 • Laag onderhoud en beheer
 • Regelbaarheid
 • Bouwsnelheid
 • Lage investeringskosten versus totale bouwkosten
 • Uitvoerbaar binnen normering

Masterwatts klimaatoplossing vrijstaande woningen

De basisverwarming wordt gerealiseerd door inzet van een warmtepomp, die bodemwarmte of buitenlucht benut. Andere verblijfsruimten, die niet dagelijks of continu verwarmingsbehoefte hebben, kunnen het beste van lokale elektrische radiatoren worden voorzien. Hiermee kan met snel tijdelijk lokale warmte verkrijgen, precies wat hier gewenst is.  Boven of in de directe nabijheid van zitgedeelten in de leef vertrekken, is plaatsing van een elektrische radiator of infrarood paneel een goede aanvulling op de basisverwarming van de warmtepomp. Door inactiviteit heeft de mens meer behoefte aan (voelbare) warmte. Door dit toe te passen heeft een bewoner toegang tot dit lokale comfort. Ook het warmte tapwater kan voor het grootste deel worden opgewekt door de warmtepomp. De inhoud van de voorraad boiler wordt bepaald door gebruik, luxe en de hoeveelheid badkamers in deze woningen. Voor douche of douches is de toepassing van een douchte warmte terug winning zeer nuttig. De ventilatie in deze vrijstaande woningen kan het beste uitgevoerd worden door balansventilatie met warmte terug winning.

Begane grond/leefvertrekken – centraal verwarmd d.m.v. warmtepomp oplossing
Overige verblijfsruimten/verdiepingen – Lokaal d.m.v. elektrische accumulatieradiatoren van Masterwatt
Badkamer – Lokaal elektrisch d.m.v. handdoekradiator of infraroodpaneel

Facts:

 • Zeer lage energieindex mogelijk voor bestaande bouw
 • BENG voor nieuwbouw mogelijk
 • Lage investering in vergelijking tot andere manieren van elektrische verwarmen
 • Gebruiker is in charge;
 • Verbruik compenseren met PV- of zonnepanelen;
 • Vermogensbereik verwarming vanaf 500 watt;
 • Totale elektrische aansluiting voor energiegebruik: ca. 6.000 watt (excl. huishoudelijk)

Masterwatts lokaal elektrische mogelijkheden voor de overige verblijfsruimten

Elektrische accumulatie radiatoren voor slaapkamers;

Elektrische badkamer radiatoren;

 • Calor  – Type – White, Black, Chrome, Splash, Dry en Select

Infrarood panelen

workspace contact offerte NTA8800