In steeds meer nieuwbouw projecten wordt centrale en lokale verwarming gecombineerd. De leef vertrekken worden verwarmd met een warmtepompsysteem. Andere verblijfsruimten, zoals de slaapvertrekken, thuiskantoor en badkamer, worden lokaal verwarmd met elektrische radiatoren. Voor de weinige, korte momenten van warmtevraag zijn snel reagerende afgiftesystemen simpelweg efficiënter dan de trage warmte van een laag temperatuur systeem gevoed door een warmtepomp.

Door de onbekendheid op het gebied van elektrisch verwarmen, zijn al diverse projecten uitgevoerd met simpele elektrische verwarmingsproducten, vaak laag in prijs, die de naam radiator nauwelijks mogen dragen. Door de weinige uren verwarming wordt er aangenomen dat er ook geen verbruik plaatsvindt. Maar dat is een misrekening. De meeste hebben ook zonder warmtevraag een flink stand-by verbruik. De rekensoftware van de NTA 8800 gaat uit van 10W uitgangswaarde. Dit stand-by verbruik levert zonder verwarmingsuren nog altijd  ± 400 Kwh/p/j verbruik op in een gemiddelde woning. De elektrische radiatoren van Masterwatt reduceren dit stand-by verbruik tot vrijwel nul!

Prestatieverklaring Masterwatt E-radiatoren ten behoeve van de NTA 8800

Ten eerste zijn de Masterwatt elektrische radiatoren echte radiatoren. Zij leveren, zoals ieder product dat zich radiator mag noemen, een combinatie van straling en convectiewarmte. Daarnaast verbruiken onze radiatoren in Stand-by aanzienlijk minder elektriciteit. Het stand-by elektriciteitsgebruik van bijvoorbeeld de Sublime RF radiatoren is door meting bepaald op 0,435W. Daarmee zijn deze radiatoren méér dan 9,5W zuiniger dan de forfaitaire waarde in de NTA 8800!

Invullen in rekensoftware NTA 8800

De waarde van 0,435W mag in het kader van NTA 8800 als rekenwaarde voor hulpenergie (PH;aux;gen;e) worden gebruikt, in plaats van de 10 W uitgangswaarde conform NTA 8800, 9.6.8.2.3. Hiermee zijn deze elektrische radiatoren van Masterwatt dé elektrische radiatoren voor toepassing in nieuwbouw projecten en renovaties. Maar onze elektrische radiatoren behoeven niet alleen in combinatie met warmtepompsystemen benut te worden. In sommige projecten is het heel interessant om uitsluitend elektrische verwarming te benutten binnen de NTA 8800 normering. Neem voor uw projectsituatie contact op met één van onze adviseurs of accountmanagers, om de mogelijkheden van elektrisch verwarmen en elektrische tapwateroplossingen te bespreken!

Wat levert de toepassing van Masterwatt E-radiatoren je op

Allereerst kijken we wat elektrische radiatoren ons brengen in de rekensoftware. Daar geven de Masterwatt elektrische radiatoren een behoorlijke reductie in BENG 2 t.o.v. andere elektrische radiatoren of convectoren. Maar ook voor de uiteindelijke gebruiker, de bewoner levert een Masterwatt radiator besparing op. Laten we eens inzoomen in de praktijk. We nemen een grondgebonden woning met op de 1e verdieping 3 slaapkamers en de badkamer. Daarnaast heeft men nog een kamer (thuiskantoor) op de zolderverdieping. In totaal dus 5 verblijfsruimten uitgevoerd met een elektrische radiator. Dan is de besparing op elektriciteit al gauw 418kWh per jaar t.o.v. de standaard uitgangswaarde in de NTA 8800. In de praktijk kan het echter zo maar meer zijn in vergelijking tot ieder ander merk.


Welke elektrische radiatoren hebben een gecontroleerde prestatieverklaring

De elektrische radiatoren uit de series SUBLIME PLUS en MODERN PLUS zijn reeds sinds vorig jaar september voorzien van een prestatieverklaring. Daarnaast is heel recent, sinds 1 maart 2021, ook voor bijna alle andere modellen een gecontroleerde prestatieverklaring beschikbaar. In onderstaande tabel ziet u alle verschillende Masterwatt elektrische radiatoren en infraroodpanelen die beschikken over een prestatieverklaring, met daarbij de link naar de desbetreffende verklaring in de online database van bureau CRG:


Op het moment van schrijven zijn nog niet alle verklaringen in de BCRG database in de BENG rekensoftware (bijvoorbeeld Uniec3) ingelezen, waardoor men bij het maken van een BENG-berekening de Masterwatt radiatoren nu nog niet met naam en toenaam aantreft. Hoewel dit slechts een kwestie van tijd is voordat de verklaringen wél aan de software gekoppeld zullen worden, is het toch al wel mogelijk om te rekenen met de verklaringen. Dit kan men doen door in de software als “verwarmingssysteem” voor een bepaalde zone, de volgende zaken in te vullen:

type opwekker:                                   “lokale verwarming- elektrisch (incl. infrarood)”
Invoer opwekker:                               “eigen waarde opwekkingsrendement, fractie en hulpenergie”
Aantal lokale toestellen:                    Vul hier het aantal radiatoren in.
COP:                                                      Vul hier 1,00 in.
Energiefractie:                                    Vul hier 1,000 in.
Hulpenergie per toestel:                   Vul hier het stand-by energieverbruik per jaar, per radiator in.
                                                               De waarde kunt u in bovenstaande tabel per type radiator terugvinden.
Type distributiesysteem:                   “geen watergedragen distributiesysteem aanwezig”
Afgifte:                                                  Vul hier voor radiatoren “Stralingsverwarming” in.
Vertrekhoogte:                                   Vul de van toepassing zijnde vertrekhoogte in.
Ruimtetemperatuurregeling:           “Forfaitair”.
Type ruimtetemperatuurregeling:  “autom. Temperatuurregeling per ruimte”.
Ventilatoren:                                       “Geen ventilatoren”.

Advies en assistentie bij het opmaken van een BENG berekening

Masterwatt is leverancier van vele vormen pure elektrische verwarming. Maar daarnaast zijn wij ook adviseur. We stellen zelfs dat advies ons belangrijkste product is. Daarom begint het bij deze vermelding over onze prestatieverklaringen, maar eindigt het wat ons betreft bij hulp en advies m.b.t. het opmaken van een BENG berekening. Wij assisteren u maar wát graag en indien nodig kunnen wij de berekening ook voor u uitvoeren. Gaat u beginnen aan een nieuw project of bent u er reeds mee bezig en hebben wij uw interesse gewekt, neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder en kijken samen naar de mogelijkheden.

Website                www.masterwatt.nl

Email                      info@masterwatt.nl

Telefoon               085-303 7450

Download hier dit blog bericht als PDF-Download

workspace contact offerte NTA8800