Veel appartementencomplexen van woningcorporaties en Verenigingen Van Eigenaren worden verwarmd en geventileerd door de Agpo/Ferroli Optifor. Daarvan is een groot aantal van deze toestellen aan vervanging toe. Gaat men weer voor dezelfde combinatie of zijn er aardgas gestookte alternatieven bij andere fabrikanten. Wanneer u enig onderzoek pleegt, dan ontdekt u al snel dat de cv-ketel en/of ventilatie unit niet de enige uitdaging is. Rookgasafvoersystemen of indien gecombineerd CLV systemen gaan samen met de cv-ketel slechts 1 levensduur mee. De vervanging van het geheel zorgt voor technische complexiteit en hoge kosten. Deze combinatie van afwegingen maakt de keuze bij vervanging zowel technisch als economisch moeilijk. Wij zetten de alternatieven in deze blog voor u op een rij, met als verrassend alternatief de elektrische cv-ketel als alternatief voor vervanging Agpo Optifor.

Gasketel gerelateerde problematiek

Betekent het noodzakelijk vervangen van de Agpo cv-ketel, ook het einde van de levensduur van de WTW ventilatie-unit? Of zijn er soms andere afwegingen waardoor u denkt over te stappen naar een andere combinatie. Vaak wordt niet alleen de cv-ketel moet worden vervangen, ook het rookgasafvoerkanaal zal geheel moeten worden vernieuwd. Bij handhaven van het rookkanaal zal een beheersplan opgesteld moeten worden met periodieke inspecties. Dat brengt uiteraard hoge kosten met zich mee.

De Europese Gas Applience Regulation is in 2018 aangescherpt. Dit betekent dat wanneer de Optifor gehandhaafd wordt, hiervoor alleen de Ferolli Bluesense4 HR in aanmerking komt. In de Agpo Optifor combinatie wordt ook de warmte van de rookgassen teruggewonnen. Daarom is het rookgasafvoersysteem tevens het luchtafvoersysteem.

Nog moeilijker wordt het wanneer u zowel de cv-ketel als ook de WTW unit wilt vervangen. Bij deze keuze moet u ook nog een aparte rookgasafvoer en luchtafvoer realiseren, een extra pijp dus door het bouwkundige kanaal. Het is dus zowel technisch als economisch geen eenvoudige opgave. Misschien niet uw eerste gedachte maar er is een verbluffend eenvoudig alternatief, de elektrische cv-ketel.

Elektrische cv-ketel, de onverwachte voordelen

Het toepassen van een elektrische cv-ketel als alternatief voor vervanging Agpo Optifor betekent tevens dat er een nieuwe WTW-unit geplaats moet worden. Deze units hebben tegenwoordig een veel hoger rendement dan de toestellen van 15 jaar geleden. Bovendien kan deze nieuwe unit de oude afvoer blijven gebruiken. Luchtkanalen hebben een beduidend langere gebruiksduur dan rookgaskanalen. De daarbij geplaatste elektrisch cv-ketel heeft helemaal geen afvoerkanaal nodig en dus hoeven er geen werkzaamheden plaats te vinden aan de bouwkundige kanalen.

De elektrische cv-ketel is compact, kan betreft vermogen exact afgestemd worden op de cv capaciteit en daardoor gewoon op 230 volt kunnen functioneren. Ook elektrische cv-ketels kunnen moduleren en zijn te combineren met laag temperatuur systemen, zoals vloerverwarming maar ook met hogere temperatuur systemen zoals radiatoren. Belangrijke voordelen bij het kiezen van een elektrische cv-ketel zijn, de lage investering o.a. door het wegvallen van kosten aan afvoersystemen, de lage onderhoudskosten en de lange levensduur t.o.v. ketels op aardgas. Ook vallen de leverings- en vastrechtkosten weg op de energiedrager aardgas. Maar welke consequenties heeft het dan op de verbruikskosten zult u zich afvragen.

Elektrisch cv-ketel al gunstiger bij 650 m³ gasverbruik

Uiteraard is stoken op aardgas in een aantal gevallen voordeliger dan stoken op elektra. Maar door de lange levensduur, de lage onderhoudskosten, geen aanpassing aan de kanalen, het ontbreken van leverings- en vastrechtkosten ontstaat er een omslagpunt, waarbij het stoken op elektra gunstiger is dan stoken op aardgas. Het omslagpunt ligt bij een standaard berekening op zo’n 650 m³ aardgas. In deze specifiek case zal dit mogelijk nog hoger liggen indien de kosten van RGA/LTV hoger uitvallen.

Bij vele appartementen ligt het gemiddelde gasverbruik rond of onder de 650 m³ aardgas en dus is de elektrische cv-ketel op alle fronten het beste alternatief. Daarmee bent u ook nog eens direct van het (aard) gas af en kunnen pv-panelen het verbruik reduceren. Dat zal tevens een gunstige invloed hebben op het energielabel van het gebouw. Een elektrische cv-ketel met daarbij het juiste advies, koop je natuurlijk het liefst bij de specialist.

Masterwatt is specialist in elektrisch verwarmen

Masterwatt levert en uitsluitend elektrische verwarmingsproducten. De expertise is bij ons in goede handen. Bij vraagstukken zoals deze, zullen wij u als opdrachtgever optimaal ondersteunen. Wij geven advies op het gebied van vermogen, verwachte verbruikskosten etc. Ook kijken we naar combinaties met andere systemen en verwachte verbruikskosten. Wij brengen dat allemaal inzichtelijk via onze energiesimulatie berekeningen. Onze Calida elektrische cv-ketels zijn uitermate geschikt om de Agpo Optifor cv-ketels te vervangen. Ze zijn in vele vermogens leverbaar en uitermate compact in afmeting.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onze elektrische cv-ketels, neem dan contact op met ons. U kunt ons bereiken per telefoon 085-3037450 of via email info@masterwatt.nl  Informatie over al onze elektrische verwarmingsproducten kunt u vinden op www.masterwatt.nl!

info@masterwatt.nl
+31 (0)853037450

Download hier deze blog in pdf-formaat:

workspace contact offerte NTA8800