Tiny house

Klimaatconcept

Tinyhouses zijn door hun zeer beperkte afmetingen en hun vrijstaande karakter ongeschikt voor de toepassing van warmtepomptechnologie voor verwarming. De bewoning in dit soort kleine wooneenheden is uiterst geschikt voor lokale elektrische verwarming. De keuzes die men kan maken bepalen voor een belangrijk deel het thermisch comfort en het uiteindelijke energieverbruik. Men kan kiezen van elektrische radiatoren of convectoren maar in vele gevallen zal het toepassen van infrarood verwarming d.m.v. infraroodpanelen hier de beste keuze kunnen zijn. Door de beperkte afmeting kan een infraroodpaneel de aanwezige personen volledig aanstralen. Hierdoor ervaart men de meest behaaglijke warmteoverdracht namelijk die van stralingswarmte. Energetisch is het bijkomende voordeel dat infraroodpanelen wel de mens maar niet de volledige luchtkolom verwarmen. Om behaaglijke warmte te ervaren hoeft het uitsluitend benut te worden wanneer men aanwezig is.

De elektrische infrarood panelen van Masterwatt voorzien in de hoogste mate van comfort door goede regelbaarheid en aangename stralingswarmte. Door stralingswarmte voelt warmte behaaglijk en aangenaam.

Onze adviezen

Masterwatt adviseert in alle aspecten van het bouwproces en bij voorkeur vanaf de ontwerpfase tot aan de uitvoeringsfase.

Zo ondersteunen wij u graag met belangrijke vraagstukken als;

 • Totale energiegebruik per jaar in kWh
 • Hoeveelheid energie per ruimte in kWh
 • Hoeveelheid energie voor warm tapwater in kWh
 • Invloed en uitkomsten in de NTA 8800
 • Welk type warmteoverdracht

Maatwerk

Met onze doordachte klimaatconcepten willen wij u laten zien wat voor talloze mogelijkheden er zijn. Voor ieder gebouw geld een andere behoefte. Door samen naar onze concepten te kijken en deze door te rekenen in uw project volgen er nieuwe ideeën en nieuwe oplossingen. Wij staan altijd open voor een gesprek om samen met u tot een optimaal resultaat te komen.

Voor een goed klimaatoplossing hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • Gebruiker/bewoner centraal stellen
 • Laag onderhoud en beheer
 • Regelbaarheid
 • Bouwsnelheid
 • Lage investeringskosten versus totale bouwkosten
 • Uitvoerbaar binnen normering

Masterwatts klimaatoplossing voor Tinyhouses

Een Tinyhouse kan met diverse elektrische verwarmingsoplossingen worden uitgevoerd. In deze klimaatoplossing lichten wij de invulling met infrarood panelen toe. Boven het leef- zitgedeelte van een Tinyhouse kan een infraroodpaneel zorgen voor zuinige, efficiënte en behaaglijke verwarming. Is het Tinyhouse voorzien van een separate badkamer dan kan ook deze met infrarood verwarming worden uitgevoerd. Is er een apart slaapgedeelte (kamer), dan kan deze voor momenten dat daar behoefte aan is verwarmd worden met een elektrische convector. Hiermee kan de koude luchtkolom snel worden opgewarmd. Het warme water kan worden ingevuld met een van onze elektrische E-Smart boilers, waarbij wij graag adviseren omtrent de juiste voorraad. Bij zoeken naar ruimte voor plaatsing van de boiler kan ook gedacht worden aan een horizontale uitvoering. Deze is vaak eenvoudiger te plaatsen dan een verticaal model. Over de vele mogelijkheden  informeert Masterwatt u graag. 

Woon- zitgedeelte – Lokaal verwarmd d.m.v. infrarood panelen
Badkamer – Lokaal elektrisch d.m.v. infraroodpaneel of handdoekradiator
Slaapkamer – lokaal verwarmd d.m.v. convector

 Facts:

 • Lage investering in vergelijking tot andere manieren van elektrische verwarmen
 • Gebruiker is in charge;
 • Verbruik compenseren met PV- of zonnepanelen;
 • Vermogensbereik verwarming vanaf 500 watt;
 • Totale elektrische aansluiting voor energiegebruik: ca. 6.000 watt (excl. huishoudelijk)

Masterwatts lokaal elektrische oplossing voor Tinyhouses

Elektrische infrarood panelen voor woon- zitgedeelte;

Elektrische infrarood paneel en/of badkamer radiator voor badkamer;

 • Glas (Lucento white, Lucento black)
 • Calor (White, Black, Chrome, Splash, Dry en Select)

Elektrische warm tapwater voorziening

Het warme tapwater is nog zuiniger te maken door bijvoorbeeld de toepassing van een douche-WTW. Ook hierover informeren wij u graag.

workspace contact offerte NTA8800