Elektrisch verwarmen in een appartement

Klimaatconcept

In appartementen zijn slaapkamers en badkamers voorbeelden van verblijfsruimten, die maar incidenteel verwarmd hoeven te worden. Voor deze ruimten is het zeer rendabel om lokale elektrische verwarming toe te passen. Er wordt alleen energie gebruikt wanneer dat nodig is. Bij een traditioneel systeem wordt aanspraak gemaakt op de gehele installatie, ook bij het verwarmen van een enkele ruimte. Wordt de centrale verwarming gevoed door een warmtepomp, dan is traagheid en regelbaarheid voor deze verblijfsruimten problematisch. Lokaal elektrisch is dan de beste oplossing. In praktische zin zou in goed geïsoleerd nieuwbouw mogelijk ook het woongedeelte beter verwarmd kunnen worden door individuele lokale elektrische verwarming. Norm technisch is deze helaas in te vullen door gebruikmaking van warmtepomptechnologie.
De elektrische radiatoren en/of convectoren van Masterwatt voorzien in hoge mate van comfort door goede regelbaarheid en de juiste balans in convectie- en stralingswarmte. Door stralingswarmte voelt warmte behaaglijk en aangenaam en door convectiewarmte treden er geen temperatuur verschillen op in het vertrek.

Onze adviezen
Masterwatt adviseert in alle aspecten van het bouwproces en bij voorkeur vanaf de ontwerpfase tot aan de uitvoeringsfase.

Zo ondersteunen wij u graag met belangrijke vraagstukken als;

 • Totale energiegebruik per jaar in kWh
 • Hoeveelheid energie per ruimte in kWh
 • Hoeveelheid energie voor warm tapwater in kWh
 • Invloed en uitkomsten in de NTA 8800
 • Welk type warmteoverdracht

Maatwerk

Met onze doordachte klimaatconcepten willen wij u laten zien wat voor talloze mogelijkheden er zijn. Voor ieder gebouw geld een andere behoefte. Door samen naar onze concepten te kijken en deze door te rekenen in uw project volgen er nieuwe ideeën en nieuwe oplossingen. Wij staan altijd open voor een gesprek om samen met u tot een optimaal resultaat te komen.

Voor een goed klimaatoplossing hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • Gebruiker/bewoner centraal stellen
 • Laag onderhoud en beheer
 • Regelbaarheid
 • Bouwsnelheid
 • Lage investeringskosten versus totale bouwkosten
 • Uitvoerbaar binnen normering

Masterwatts klimaatoplossing appartementen

De Ventilatiewarmtepomp Ecolution van Inventum zorgt voor de ventilatie van de woning. De warmtepomp ventileert de woning optimaal en gebruikt de warme ventilatielucht als bron voor verwarming van de woonvertrekken als woonkamer en keuken. Het relatief kleine vermogen past uitstekend bij deze invulling in appartementen. Naast het ventileren en verwarmen verzorgt de Inventum Ecolution ook het tapwater in combinatie met een elektrische boiler.

Leefvertrekken – centraal verwarmd d.m.v. warmtepomp oplossing
Andere verblijfsruimten – Lokaal d.m.v. elektrische accumulatieradiatoren van Masterwatt
Badkamer – Lokaal elektrisch d.m.v. handdoekradiator of infraroodpaneel

Facts:

 • Zeer lage energieindex mogelijk voor bestaande bouw
 • BENG voor nieuwbouw mogelijk
 • Lage investering in vergelijking tot andere manieren van elektrische verwarmen
 • Gebruiker is in charge;
 • Verbruik compenseren met PV- of zonnepanelen;
 • Vermogensbereik verwarming vanaf 500 watt;
 • Totale elektrische aansluiting voor energiegebruik: ca. 6.000 watt (excl. huishoudelijk)

Masterwatts lokaal elektrische mogelijkheden voor de overige verblijfsruimten

Elektrische accumulatie radiatoren en/of convectoren voor slaapkamers;

*Deze elektrische lokale oplossingen zijn tevens zeer geschikt om een gecreëerd thuiswerkkantoor individueel te verwarmen.

Elektrische badkamer radiatoren en of infrarood panelen;

 

workspace contact offerte NTA8800